Hàng Hiếm

Brown Cooking Tutorial Youtube Thumbnail (4)

Ngày 26/11 Tôm đất khô Cà Mau lại có hàng.

Hôm nay, ngày 26/11 là ngày 3 âm lịch. Út Loan lên gần 10kg tôm khô phục vụ anh chị mua biếu và gửi đi nước ngoài. Tôm đất khô thiên nhiên chỉ bắt được 1 tháng khoảng 2 lần.

Khô Cá Dứa 3 Nắng (6)

Ngày 15/11 khô cá lóc đồng chỉ về được 8kg.

Hôm nay, ngày 15/11 Út Loan lên gần 30kg cá lóc nuôi nhưng chỉ được 8kg khô cá lóc đồng để phục vụ anh chị mua biếu và gửi đi nước ngoài. Chỉ được 8kg khô cá lóc đồng cho

Khô Cá Dứa 3 Nắng (3)

Ngày 10/11 tôm đất thiên nhiên có hàng mới.

Hôm nay, ngày 11/10 là ngày 17 âm lịch. Út Loan lên gần 10kg tôm khô phục vụ anh chị mua biếu và gửi đi nước ngoài. Tôm đất khô thiên nhiên chỉ bắt được 1 tháng khoảng 2 lần.

XEM THÊM DANH MỤC

ĐẶC SẢN KHÔ CÁ

☎️Dùng thử miễn phí tại cửa hàng
⭐Gửi Khô Cá Đi Mỹ, Úc, Canada
✅Giao hàng 1-2h