Đội Ngũ KHONIA

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH ( CEO)

 Nguyễn Thị Kim Loan

TRƯỞNG PHÒNG MARKEING

Lê Trọng Thông 

TƯ VẤN KHÁCH HÀNG:

Ngọc My 

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG:

Thu Hoài 

KẾ TOÁN:

Hồng Phượng 

VẬN HÀNH:

Lê Thơm

ĐỘI NGŨ KHONIA:

 

Đội ngũ KHONIA sẵn sàng phục vụ anh chị nhiệt tình.