Showing all 2 results

Cá dứa 2 con/kg và từ 700-1,200gr/con. Có mẫu dùng thử để anh chị ăn…
2 con/kg 500gr  240.000
600-900gr/con 1kg  475.000
Hơn 1kg/con 1kg  485.000
2 con/kg 1kg  475.000
Cá dứa 2 con/kg và 700-900gr/con. Đã kiểm nghiệm không có hóa chất chống côn…
2 con/kg 500gr  225.000
2 con/kg 1kg  440.000
600-900gr/con 1kg  450.000
Hơn 1kg/con 1kg  460.000

0902.929.878