Showing all 7 results

Tặng 20k Phí Ship
(Ghi Chú: ! 01 con Khô cá dứa cân nặng: 700gr) Cân nặng này là…
Giá: 430.000đ
Tặng 20k Phí Ship
(Ghi Chú: ! 01 con Khô cá dứa cân nặng: 700gr) Cân nặng này là…
Giá: 505.000đ
Tặng 20k Phí Ship
(Ghi Chú: ! 01 con Khô cá dứa cân nặng: 700gr) Cân nặng này là…
Giá: 505.000đ
Tặng 20k Phí Ship
(Ghi Chú: ! 01 con Khô cá dứa cân nặng: 700gr) Cân nặng này là…
Giá: 575.000đ
Tặng 20k Phí Ship
(Ghi Chú: ! 01 con Khô cá dứa cân nặng: 700gr) Cân nặng này là…
Giá: 590.000đ
Cá sấy trong tủ kính, yên tâm không lo gió bụi côn trùng. Trung Tâm…
475.000
Cá dứa 2 con/kg và 700-900gr/con. Trung Tâm CASE của sở Khoa Học Công Nghệ…
Giá: 225.000/500gr - 450.000/1kg

0902.929.878