Khô Cá được ưa chuộng

Có bao bì tiếng Anh để đi nước ngoài thông quan nhanh hơn. Nhận hàng…
Phổ Biến 500gr  245.000
Phổ Biến 1kg  485.000
Đặc Biệt 500gr  265.000
Đặc Biệt 1kg  525.000
Cam kết khô cá sặc vị lạt như cá dứa.  Không cần ngâm nước cho…
Vị Lạt 500gr  210.000
Vị Lạt 1kg  420.000
Vị Mặn 500gr  195.000
Vị Mặn 1kg  380.000
Có bao bì tiếng Anh để đi nước ngoài thông quan nhanh hơn. Nhận hàng…
500gr  245.000
1kg  480.000
100% là cá thác lác nạo nguyên chất. Hút chân không. Có bao bì tiếng…
250gr  90.000
500gr  170.000
1kg  330.000
Tỷ lệ nạc đùi, nạc thăn nhiều 80%. mở lưng ít 20% giòn ăn không…
500gr  170.000
1kg  335.000
Không uớp đường, hợp vị cả ba miền Bắc, Trung, Nam Hút chân không cẩn…
Túi Zipper 1kg  385.000
Túi Zipper 500gr  195.000
Hộp Quà Biếu 500gr  200.000
Hộp Quà Biếu 1kg  395.000

Đặc Sản Khô

Hút chân không. Có bao bì tiếng Anh để đi nước ngoài thông quan nhanh…
500gr  160.000
1kg  310.000
Không uớp đường hợp vị cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Hút chân không cẩn…
500gr  185.000
1kg  365.000
Nhái cơm nhỏ là loại ngon nhất. Xương nhỏ chiên rất giòn, ăn luôn xương.…
500gr  335.000
1kg  660.000
Tôm đất tự nhiên, vùng Năm Căn, Cà Mau. Đúng tôm đất 100%. Không trộn…
Loại 1 500gr  655.000
Loại 1 1kg  1.310.000
Loại 2 500gr  600.000
Loại 2 1kg  1.180.000
Nấu Canh 500gr  430.000
Nấu Canh 1kg  850.000
100% là cá thác lác nạo nguyên chất. Hút chân không. Có bao bì tiếng…
250gr  90.000
500gr  170.000
1kg  330.000
Không uớp đường, hợp vị cả ba miền Bắc, Trung, Nam Hút chân không cẩn…
Túi Zipper 1kg  385.000
Túi Zipper 500gr  195.000
Hộp Quà Biếu 500gr  200.000
Hộp Quà Biếu 1kg  395.000
Có bao bì tiếng Anh để đi nước ngoài thông quan nhanh hơn. Nhận hàng…
500gr  245.000
1kg  480.000
Hút chân không cẩn thận. Có bao bì tiếng Anh để đi nước ngoài thông…
500gr  120.000
1kg  235.000
500gr  180.000
1kg  350.000
Có bao bì tiếng Anh để đi nước ngoài thông quan nhanh hơn. Nhận hàng…
Phổ Biến 500gr  245.000
Phổ Biến 1kg  485.000
Đặc Biệt 500gr  265.000
Đặc Biệt 1kg  525.000