đặc sản 13
đặc sản 14
đặc sản 15
đặc sản 16

Khô Cá được ưa chuộng

Có bao bì tiếng Anh để đi nước ngoài thông quan nhanh hơn. Nhận hàng…
Giá chỉ:240.000/ 1 túi
-5%
Hút chân không cẩn thận. Có bao bì tiếng Anh để đi nước ngoài thông…
Giá chỉ:115.000/ 1 túi
Có bao bì tiếng Anh để đi nước ngoài thông quan nhanh hơn. Nhận hàng…
Giá chỉ:220.000/ 1 túi
100% là cá thác lác nạo nguyên chất. Hút chân không. Có bao bì tiếng…
Giá chỉ:85.000/ 1 túi
-10%
Tỷ lệ nạc đùi, nạc thăn nhiều 80%. mở lưng ít 20% giòn ăn không…
Giá chỉ:145.000 140.000/ 1 túi
Không uớp đường, hợp vị cả ba miền Bắc, Trung, Nam Hút chân không cẩn…
Giá chỉ:190.000/ 1 túi

Đặc Sản Khô

-5%
Hút chân không. Có bao bì tiếng Anh để đi nước ngoài thông quan nhanh…
Giá chỉ:155.000/ 1 túi
-2%
Có 2 vị: Vị mặn truyền thống và vị lạt như cá dứa. Không dùng…
Giá chỉ:190.000/ 1 túi
-5%
Không uớp đường hợp vị cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Hút chân không cẩn…
Giá chỉ:180.000/ 1 túi
Nhái cơm nhỏ là loại ngon nhất. Xương nhỏ chiên rất giòn, ăn luôn xương.…
Giá chỉ:275.000/ 1 túi
Tôm đất tự nhiên, vùng Năm Căn, Cà Mau. Đúng tôm đất 100%. Không trộn…
Giá chỉ:630.000/ 1 túi
Hút chân không cẩn thận. Có nhãn tiếng Anh giúp đem đi nước ngoài thông…
Giá chỉ:590.000/ 1 túi
100% là cá thác lác nạo nguyên chất. Hút chân không. Có bao bì tiếng…
Giá chỉ:85.000/ 1 túi
Không uớp đường, hợp vị cả ba miền Bắc, Trung, Nam Hút chân không cẩn…
Giá chỉ:190.000/ 1 túi
Có bao bì tiếng Anh để đi nước ngoài thông quan nhanh hơn. Nhận hàng…
Giá chỉ:220.000/ 1 túi
-5%
Hút chân không cẩn thận. Có bao bì tiếng Anh để đi nước ngoài thông…
Giá chỉ:115.000/ 1 túi

Sản Phẩm Khuyến Mãi

-10%
Tỷ lệ nạc đùi, nạc thăn nhiều 80%. mở lưng ít 20% giòn ăn không…
Giá chỉ:145.000 140.000/ 1 túi
-5%
Hút chân không. Có bao bì tiếng Anh để đi nước ngoài thông quan nhanh…
Giá chỉ:155.000/ 1 túi
-2%
Có 2 vị: Vị mặn truyền thống và vị lạt như cá dứa. Không dùng…
Giá chỉ:190.000/ 1 túi
-5%
Không uớp đường hợp vị cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Hút chân không cẩn…
Giá chỉ:180.000/ 1 túi
-5%
Hút chân không cẩn thận. Có bao bì tiếng Anh để đi nước ngoài thông…
Giá chỉ:115.000/ 1 túi