Showing all 2 results

Hút chân không. Có bao bì tiếng Anh để đi nước ngoài thông quan nhanh…
Giá: 155.000/500gr - 300.000/1kg
Hút chân không. Có bao bì tiếng Anh để đi nước ngoài thông quan nhanh…
Giá: 85.000/500gr - 320.000/1kg

0902.929.878