Showing all 1 result

Hút chân không. Có bao bì tiếng Anh để đi nước ngoài thông quan nhanh…
Giá: 85.000/500gr - 320.000/1kg

0902.929.878