Khô Cá 1 Nắng

Có bao bì tiếng Anh để đi nước ngoài thông quan nhanh hơn. Nhận hàng…
Giá chỉ:240.000/ 1 túi
-5%
Hút chân không cẩn thận. Có bao bì tiếng Anh để đi nước ngoài thông…
Giá chỉ:115.000/ 1 túi
Có bao bì tiếng Anh để đi nước ngoài thông quan nhanh hơn. Nhận hàng…
Giá chỉ:220.000/ 1 túi