Khô Cá 1 Nắng

Có bao bì tiếng Anh để đi nước ngoài thông quan nhanh hơn. Nhận hàng…
Phổ Biến 500gr  245.000
Phổ Biến 1kg  485.000
Đặc Biệt 500gr  265.000
Đặc Biệt 1kg  525.000
Hút chân không cẩn thận. Có bao bì tiếng Anh để đi nước ngoài thông…
500gr  120.000
1kg  235.000
Có bao bì tiếng Anh để đi nước ngoài thông quan nhanh hơn. Nhận hàng…
500gr  245.000
1kg  480.000