Showing all 1 result

Tôm đất tự nhiên, vùng Năm Căn, Cà Mau. Đúng tôm đất 100%. Không trộn…
Loại 1 500gr  630.000
Loại 1 1kg  1.240.000
Loại 2 500gr  590.000
Loại 2 1kg  1.170.000
Nấu Canh 500gr  425.000
Nấu Canh 1kg  840.000

0902.929.878