Showing all 2 results

Hút chân không cẩn thận. Có bao bì tiếng Anh để đi nước ngoài thông…
Giá: 460.000/500gr - 900.000/1kg
Đúng tôm đất 100%. Không phải tôm thẻ, tôm sắt hay bất kỳ loại tôm…
Giá: 630.000/500gr - 1.250.000/1kg

0902.929.878