Showing all 4 results

Hút chân không. Có bao bì tiếng Anh để đi nước ngoài thông quan nhanh…
500gr  160.000
1kg  310.000
Không uớp đường hợp vị cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Hút chân không cẩn…
500gr  185.000
1kg  365.000
Hút chân không cẩn thận. Có bao bì tiếng Anh để đi nước ngoài thông…
500gr  120.000
1kg  235.000
Tỷ lệ nạc đùi, nạc thăn nhiều 80%. mở lưng ít 20% giòn ăn không…
500gr  170.000
1kg  335.000

0902.929.878