Showing all 2 results

Không uớp đường, hợp vị cả ba miền Bắc, Trung, Nam Hút chân không cẩn…
Túi Zipper 1kg  385.000
Túi Zipper 500gr  195.000
Hộp Quà Biếu 500gr  200.000
Hộp Quà Biếu 1kg  395.000
Không uớp đường hợp vị cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Hút chân không cẩn…
500gr  185.000
1kg  365.000

0902.929.878