Showing all 16 results

100% là cá thác lác nạo nguyên chất. Hút chân không. Có bao bì tiếng…
200gr  66.000
500gr  165.000
1kg  320.000
Đậu Xanh Trứng Muối 540gr  70.000
Đậu Xanh Trứng Muối 600gr  78.000
Khoai Môn Trứng Muối 540gr  75.000
Khoai Môn Trứng Muối 600gr  83.000
Cam kết khô cá sặc vị lạt như cá dứa.  Không cần ngâm nước cho…
Vị Lạt 500gr  210.000
Vị Lạt 1kg  410.000
Vị Mặn 500gr  190.000
Vị Mặn 1kg  370.000
Cá dứa 2 con/kg và từ 700-1,200gr/con. Có mẫu dùng thử để anh chị ăn…
2 con/kg 500gr  240.000
600-900gr/con 1kg  475.000
Hơn 1kg/con 1kg  485.000
2 con/kg 1kg  475.000
Cá dứa 2 con/kg và 700-900gr/con. Đã kiểm nghiệm không có hóa chất chống côn…
2 con/kg 500gr  225.000
2 con/kg 1kg  440.000
600-900gr/con 1kg  450.000
Hơn 1kg/con 1kg  460.000
Không uớp đường, hợp vị cả ba miền Bắc, Trung, Nam Hút chân không cẩn…
Túi Zipper 1kg  375.000
Túi Zipper 500gr  190.000
Hộp Quà Biếu 500gr  195.000
Hộp Quà Biếu 1kg  385.000
Không uớp đường hợp vị cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Hút chân không cẩn…
500gr  185.000
1kg  360.000
Có bao bì tiếng Anh để đi nước ngoài thông quan nhanh hơn. Nhận hàng…
Phổ Biến 500gr  245.000
Phổ Biến 1kg  485.000
Đặc Biệt 500gr  265.000
Đặc Biệt 1kg  525.000
Hút chân không cẩn thận. Có bao bì tiếng Anh để đi nước ngoài thông…
500gr  115.000
1kg  225.000
Có 2 vị: Vị mặn truyền thống và vị lạt như cá dứa. Không dùng…
500gr Vị Lạt  205.000
1kg Vị Lạt  410.000
500gr Vị Mặn  190.000
1kg Vị Mặn  370.000
Nhái cơm nhỏ là loại ngon nhất. Xương nhỏ chiên rất giòn, ăn luôn xương.…
500gr  340.000
1kg  670.000
500gr  175.000
1kg  340.000
Tỷ lệ nạc đùi, nạc thăn nhiều 80%. mở lưng ít 20% giòn ăn không…
500gr  165.000
1kg  325.000
Có bao bì tiếng Anh để đi nước ngoài thông quan nhanh hơn. Nhận hàng…
470.000
Tôm đất tự nhiên, vùng Năm Căn, Cà Mau. Đúng tôm đất 100%. Không trộn…
Loại 1 500gr  630.000
Loại 1 1kg  1.240.000
Loại 2 500gr  590.000
Loại 2 1kg  1.170.000
Nấu Canh 500gr  425.000
Nấu Canh 1kg  840.000

0902.929.878