Chả Mực Giã Tay

Showing all 1 result

  • Chả Mực Giã Tay

    Loại Thường 500gr  245.000
    Loại Thường 1kg  485.000
    Đặc Biệt 500gr  265.000
    Đặc Biệt 1kg  525.000

0902.929.878

Scroll to Top