Showing all 2 results

Hút chân không. Có bao bì tiếng Anh để đi nước ngoài thông quan nhanh…
500gr  160.000
1kg  310.000
100% là cá thác lác nạo nguyên chất. Hút chân không. Có bao bì tiếng…
250gr  90.000
500gr  170.000
1kg  330.000

0902.929.878