khonia-lap-xuong-14

Lý Do Vì Sao Anh Chị Ngại Ăn Lạp Xưởng?

Mình đã hỏi nhiều, rất nhiều anh chị người quen, các anh chị khách hàng thân thiết có thích ăn lạp xưởng không? Có anh chị thì không thích, có anh chị thì thích nhưng ngại không giám ăn. Thực tình sâu thẳm trong lòng anh chị có thích ăn lạp xưởng không? Hỏi lý…

lap-xuong-khonia-2425

Lạp Xưởng Có Ngọt Và Nhiều Mỡ Quá Không em?

Lạp xưởng có ngọt quá không em? Lạp xưởng có nhiều mỡ quá không em? Đây là hai câu hỏi mình thường nhận được nhiều nhất khi các anh chị muốn ăn lạp xưởng Mình biết nhiều anh chị không thích ăn lạp xưởng ướp ngọt và nhiều mỡ. Mình hiểu lý do vì sao…

khonia-lap-xuong-17

Lạp Xưởng Có Đem Đi Nước Ngoài Được Không?

Rất nhiều anh chi hỏi mình lạp xưởng có đem đi nước ngoài được không? Đem qua tới nơi có được thông quan không? Mình biết nhiều anh chị Việt Kiều rất thích ăn lạp xưởng. Muốn đem lạp xưởng đi nước ngoài để giành ăn. Lạp xưởng có đem đi nước ngoài được không?…

lap-xuong-lan-nuoc-kho-nia-1665

Cách Chiên Lạp Xưởng Ngon Ăn Không Ngán Của KHONIA.

Nhiều anh chị hỏi mình cách chiên lạp xưởng ngon như thế nào? Lạp xưởng chị chiên xong sao nhìn dầu mỡ ngán quá. Thấy em làm video chiên lạp xưởng ngon quá, mà sao chị chiên không được như em? Sao lạp xưởng chị chiên nhiều dầu quá, không được như em chiên? Hỏi…