Ruốc Cá Hồi Nhật Bản Loại Nào Ngon Không Tanh?

Nhiều mẹ gọi điện hỏi mình ruốc cá hồi Nhật Bản loại nào ngon, có loại nào không tanh không mà sao bé em ăn không được? Em nấu đủ món mà bé nhất định không chịu ăn. 1. Ruốc cá hồi Nhật có tốt không? Mình nghĩ chắc chắn mẹ biết cá hồi giàu…