KHONIA Gửi Khô Cá cho Cô Hoa Việt Kiều Úc

Hơn 8 năm làm đặc sản khô cá lóc, khô cá sặc. Được nói chuyện với nhiều anh chị Việt Kiều Kho Nia mới hiểu nỗi lòng của người Việt xa xứ. Các cô chú anh chị Việt kiều rất là thèm món ăn Việt Nam, được ai biếu cho ít đồ ăn Việt là…